English

6000

DØR HVER DAG AV MANGEL PÅ RENT VANN

1000

MENNESKER FÅR HJELP AV 1 VANNKILDE

120000

KRONER FOR Å UTVIKLE EN VANNKILDE

DU

KAN GJØRE EN FORSKJELL

FACEBOOK

Om vann for livet

Vann for Livet er et prosjekt i regi av Norges Røde Kors. Målet med prosjektet er å samle inn mest mulig penger for å finansiere vannprosjekter i ulike deler av verden.

I Norge er vann like selvfølgelig som luft. Det kommer ut av et rør i veggen uten at vi behøver å anstrenge oss det minste. Men slik er det ikke overalt. Mer enn 700 millioner mennesker mangler tilgang til rent vann. Det er også grunnen til at 6000 mennesker dør hver eneste dag, de fleste av dem barn.

Kvinner og barn bruke gjerne halve dagen for å hente vann – som ofte er urent. Etterpå er det sjelden tid eller krefter igjen til å gå på skole eller arbeid, og dermed fanges de i en ond sirkel av fattigdom og sykdom.

Røde Kors jobber for å skaffer mennesker tilgang til rent vann. Det gjør vi gjennom å sikre vannkilder, innstallere vannpumper,  bygge latriner og drive opplæring i hygiene.

Programmene våre bidrar til å:

  • gi folk bedre helse
  • forhindre spredning av sykdommer
  • styrke matvaresikkerheten
  • gi barna mulighet til å gå på skole

Røde Kors gir opplæring i hygiene, forbedrer de sanitære forholdene og etablerer lokale vannstyrer som drifter og vedlikeholder anlegg som gir tilgang til rent vann.

Om Vann

Det er nok vann på jorda til alle, men det er veldig ujevnt fordelt. Når vi i Norge kan bøye oss og drikke fra bekken, må man i andre deler av verden gå i mange timer for å hente det absolutt aller mest nødvendige. Den viktigste oppgaven er derfor å sørge for at menneskene kan benytte de vannkildene som finnes i lokalområdet.

Noen steder er vannkildene vanskeligere tilgjengelige enn andre. Kanskje er området geografisk utilgjengelig, kanskje er det komplisert å bore, eller kanskje gjør klimaet eller samfunnsforholdene det utfordrende å få tak i vannet. Da trenger man både spesielle ressurser og ekspertise.

Les siste nyheter

Informasjonsmateriell

Last ned Vann for Livet plakater og informasjonsfolder.

Last ned