English

BLI PARTNER

Tilgang på rent drikkevann og gode sanitære forhold er en grunnleggende forutsetning for god helse. Derfor jobber Røde Kors kontinuerlig med å sikre framtidige inntektskilder til vann- og sanitærprosjekter som er et svært viktig element i å bygge motstandsdyktige lokalsamfunn.

I samarbeid med våre partnere bidrar vi til:

  • Bedre helse
  • Forhindre spredning av sykdommer
  • Bedre matvaresikkerhet
  • Gi barn mulighetene til å gå på skole

Ønsker du mer informasjon eller et møte om Vann for Livet – ta gjerne kontakt med oss,
 

Anja Pogost
Telefon: 996 01 359
Epost: anja.pogost@redcross.no

Klaus Adde
Telefon: 911 58 973
E-post: klaus.adde@oktan.no

TIPS EN VENN

Skriv inn navnet og epost adressen til en venn eller noen som kan ha interesse av å vite mer om hva vi driver med.