Guard har også i år valgt å gi årets julegave til Vann for Livet. Gaven blir et godt bidrag til vannprosjektene i ulike deler av verden, og til arbeidet med å sikre flere mennesker tilgang til rent vann og å drive lokalbasert helse- og sanitæropplæring.

Vi takker alle i Guard for omtanken og den generøse gaven.