Francine er 25 år, enke og mor til tre gutter; Mamiyu (2), Uwimana (5) og Ninziza (8). I dag kom hun til skolen Masama, i Kabezi i Burundi, for å vaksinere den yngste mot polio, få vitamin A for å forebygge blindhet og få kur mot mageorm. Denne gratis helsekampanjen er organisert av helsemyndighetene, mens frivillige i Burundi Røde Kors har hjulpet med å samle småbarnsforeldre.

Mangler vann, toaletter og såpe
Den eldste gutten til Francine går på skolen, mens de to yngste er hjemme med moren. Hun dyrker bønner og maniok, en tropisk matplante. Familien har ikke innlagt vann hjemme, så tre ganger om dagen må hun hente vann fra en vannkilde et stykke unna. Francine bruker over tre timer hver dag på vannhentingen og må som oftest ta med seg de to yngste på turen.

– Det jeg ønsker mest av alt, er bedre tilgang til rent vann, å få det nærmere, sier hun. 

Skolen som den eldste sønnen går på, har åtte latriner for 1050 elever. Fem av doene er uten dør og i så dårlig forfatning at ingen elever bruker dem. Det er heller ingen såpe her til å vaske hendene, og mange av elevene sliter med ulike sykdommer.

Røde Kors bidrar til rent vann og bedre helse

  • I 2018 startet Røde Kors et nytt kolera- og mor-barn-helseprosjekt med støtte fra norske givere.
  • Prosjektet skal bedre vann-, sanitær- og hygieneforhold i Burundi, Kenya, Somalia og Sør-Sudan.
  • I Burundi er «kolerabeltet» langs Tanganyikasjøen sentralt i prosjektet. Kolera forebygges med rent vann og god hygiene.
  • I de neste tre årene skal det gjøres en stor innsats med forsyning av rent vann i tre provinser, blant annet i Kabezi, der Francine bor. Det skal også bygges nye latriner til skolene.
  • Norges Røde Kors styrker Burundi Røde Kors sin kapasitet til å respondere raskt ved nye kolerautbrudd eller andre katastrofer. Burundi Røde Kors har et stort nettverk av frivillige som er trent i førstehjelp, risikoredusering og helsearbeid. Disse jobber tett med helsevesenet og utgjør en enorm ressurs for landet.