Gaven på 10 000 kroner blir et godt bidrag til vannprosjektene i ulike deler, og til arbeidet med å sikre flere mennesker tilgang til rent vann og å drive lokalbasert helse- og sanitæropplæring. Som en videreføring av gaven, oppfordrer VVP også medlemmer og samarbeidspartnere i vannbransjen om å støtte opp om Vann for Livet. Man kan også gi sin støtte ved å melde seg på Vannmarsjen 2017.

Les mer om bedriftskonkurransen som gir støtte til Vann for livet her.