Anleggsgartnermester Wikholm AS er fra 2017 partner til Vann for livet. Anleggsgartnermester Wikholm opererer i hovedsak i bergensområdet og leverer blant annet trepleie, kantklipping, kosting, lekeplasser, trafikksikring, brøyting og skjøtsel av utomhusarealer.

Bedriftens visjon er å være ledende innen sitt fagfelt når det gjelder bærekraft, faglig stolthet, HMS og personlig trivsel. Tiltak innen samfunnsansvar inkluderer et sterkt engasjert i opplæring av nye fagarbeidere og inntak av lærlinger, samt investeringer i miljøvennlig teknologi og maskiner.

Vann er helt sentralt i planlegging, bygging og vedlikehold av uterom og grøntarealer, noe som er viktige oppgaver for en anleggsgartner. Gjennom å støtte Vann for livet bidrar Wikholm til at flere mennesker utenfor Norge får tilgang til rent vann gjennom brønnboring, sikring av vannkilder, bygging av latriner og opplæring i hygiene.