English

Våre PROSJEKTER

Røde Kors styrker lokalsamfunnenes evne til å møte humanitære vanskeligheter i et langsiktig perspektiv. Vi legger spesielt vekt på lokalbasert helseopplysning, sykdomsforebyggende arbeid og vann- og sanitærprogrammer. For å oppnå den helsegevinsten
vi ønsker, består programmene våre av forskjellige aktiviteter som samlet utfyller hverandre:

  • Bore og grave nye brønner, sikre kildeutspring, bygge naturlige filtre av grus og sand samt bygge oppsamlingssystemer for regnvann.
  • Bygge latriner og etablere enkle søppelhåndteringssystemer.
  • Styrke lokalsamfunnets evne til å forvalte vann- og sanitærinfrastruktur ved å opprette vannkomiteer og trene Røde Kors-frivillige.
  • Øke folks bevissthet rundt helse og hygiene gjennom opplysningskampanjer og ved opplæring, og slik hindre spredning av diaré, kolera og andre vannbårne sykdommer.

Metodene for å sikre befolkningen tilgang på rent vann varierer. De er avhengig av blant annet natur, klima og infrastruktur i de enkelte områdene. Vann- og sanitærprogrammene jobber også for å styrke lokalsamfunnenes evne til å tilpasse seg langvarige tørkeperioder og dermed bedre folks matvaresikkerhet. Særlig viktig er det å bedre forholdene for de mest utsatte gruppene i samfunnet, som foreldreløse og spesielt sårbare barn. Denne typen helhetlige hjelpeprogrammer hjelper også lokalsamfunnene til å klare seg selv i fremtiden.

PROSJEKTER I BURUNDI

I Burundi lever 81 prosent av landets 11 millioner innbyggere under fattigdomsgrensen; de fleste er bønder med et stadig minkende areal å dyrke på. Endringer i nedbørsmønsteret har dessuten gjort at matproduksjon blir stadig vanskeligere. Malaria og kolera bryter ut årlig og er de to største helserisikoene. Tilgangen til helsetjenester er for de aller fleste svært begrenset..

Les mer: PROSJEKTER I BURUNDI

PROSJEKTER I MADAGASKAR

I Madagaskar lever mer enn 90 % av landets 22 millioner innbyggere under fattigdomsgrensen. Bare 14 prosent av befolkningen har tilgang til sanitære fasiliteter, og kun 35 prosent har tilgang til rent drikkevann. Diaré er den nest viktigste årsaken til dødelighet blant barn under 5 år, nest etter malaria – som rammer over halvparten av alle barn en eller flere ganger i livet. .

Les mer: PROSJEKTER I MADAGASKAR

Prosjekter i Nepal

I Nepal lever omtrent 43 % av befolkningen på 27 millioner mennesker under fattigdomsgrensen. Bare 27 % av befolkningen har tilgang til sanitærfasiliteter, og selv om 80 % har tilgang til drikkevann så er ikke det rent vann. De som bor i fattige og avsidesliggende områder har begrenset eller ingen tilgang til rent drikkevann. Mange må gå i flere timer for å hente vann i elver eller i andre åpne vannkilder..

Les mer: Prosjekter i Nepal

Prosjekter i Colombia

Borgerkrigen i Colombia pågikk i over 50 år og krevde mer enn 220.000 menneskeliv. Væpnet vold, landminer, sexualisert vold, mangel på rent vann, sykdommer og naturkatastrofer har rammet store deler av befolkningen. Nærmere 8 millioner mennesker har blitt drevet på flukt i eget land. Helsetilbudet ligger mange steder med brukket rygg, og mange fattige mennesker har verken tilgang eller råd til helsetjenester..

Les mer: Prosjekter i Colombia

Prosjekter i Pakistan

Norges Røde Kors startet støtten til Pakistan Røde Halvmåne etter flommen i Pakistan i 2010. Støtten fra Norges Røde Kors har bidratt til å forbedre lokalsamfunnets motstandsdyktighet i Jacobabad-distriktet i Sindh Provinsen i Pakistan, blant annet gjennom katastrofeforebygging, forbedring av vann og sanitærforhold, helse og førstehjelpsopplæring..

Les mer: Prosjekter i Pakistan

PROSJEKTER I LIBANON

Libanon Røde Kors (LRC) leverer vann- og sanitærtjenester til syriske flyktninger og sårbare lokalsamfunn med hovedformål å oppfylle fundamentale behov, bevare verdighet og forhindre helserisiko..

Les mer: PROSJEKTER I LIBANON