English

Våre PROSJEKTER

Røde Kors styrker lokalsamfunnenes evne til å møte humanitære vanskeligheter i et langsiktig perspektiv. Vi legger spesielt vekt på lokalbasert helseopplysning, sykdomsforebyggende arbeid og vann- og sanitærprogrammer. For å oppnå den helsegevinsten
vi ønsker, består programmene våre av forskjellige aktiviteter som samlet utfyller hverandre:

  • Bore og grave nye brønner, sikre kildeutspring, bygge naturlige filtre av grus og sand samt bygge oppsamlingssystemer for regnvann.
  • Bygge latriner og etablere enkle søppelhåndteringssystemer.
  • Styrke lokalsamfunnets evne til å forvalte vann- og sanitærinfrastruktur ved å opprette vannkomiteer og trene Røde Kors-frivillige.
  • Øke folks bevissthet rundt helse og hygiene gjennom opplysningskampanjer og ved opplæring, og slik hindre spredning av diaré, kolera og andre vannbårne sykdommer.

Metodene for å sikre befolkningen tilgang på rent vann varierer. De er avhengig av blant annet natur, klima og infrastruktur i de enkelte områdene. Vann- og sanitærprogrammene jobber også for å styrke lokalsamfunnenes evne til å tilpasse seg langvarige tørkeperioder og dermed bedre folks matvaresikkerhet. Særlig viktig er det å bedre forholdene for de mest utsatte gruppene i samfunnet, som foreldreløse og spesielt sårbare barn. Denne typen helhetlige hjelpeprogrammer hjelper også lokalsamfunnene til å klare seg selv i fremtiden.

Prosjekter i Pakistan

Pakistan er blant de 10 land i verden der flest mennesker mangler tilgang til rent vann..

Les mer: Prosjekter i Pakistan

Prosjekter i Burundi

I Burundi lever 81 prosent av landets 11 millioner innbyggere under fattigdomsgrensen; de fleste er bønder med et stadig minkende areal å dyrke på. .

Les mer: Prosjekter i Burundi

Prosjekter i Libanon

Libanon er det nabolandet som er hardest rammet av Syria krisen. Det rapporteres at landet har verdens høyeste konsentrasjon av flyktninger per innbygger; herunder 1,5 millioner registrerte og uregistrerte flyktninger fra Syria, Palestina og Libanon. .

Les mer: Prosjekter i Libanon

Prosjekter i Syria

Etter 7 år med krig er nøden og behovet for hjelp i Syria omfattende flere steder i landet. Folk mangler mat, vann og medisinsk hjelp. .

Les mer: Prosjekter i Syria