English

Endringer i nedbørsmønsteret har dessuten gjort at matproduksjon blir stadig vanskeligere. Malaria og kolera bryter ut årlig og er de to største helserisikoene. Tilgangen til helsetjenester er for de aller fleste svært begrenset.

Tilgang til Vann, toaletter og såpe

I 2018 startet Røde Kors et nytt kolera- og mor-barn helseprosjekt i nærheten av «kolerabeltet» langs Tanganyikasjøen. Prosjektet skal bedre vann-, sanitær- og hygieneforhold. Kolera forebygges med rent vann og god hygiene. I de neste tre årene skal det gjøres en stor innsats innenfor forsyning av rent vann i tre provinser. Det skal bygges nye og fine latriner til skolene.

Norges Røde Kors skal også styrke Burundi Røde Kors sin kapasitet til å svare raskt ved nye kolerautbrudd eller andre katastrofer. Burundi Røde Kors har et stort nettverk av frivillige som er trent i førstehjelp, risikoredusering og helsearbeid. Disse jobber tett med helsevesenet og utgjør en enorm ressurs for landet.

Burundi

Offisielt navn: Republikken Burundi
Hovedstad: Bujumbura
Antall innbyggere: 11 099 298
Språk: Kirundi og fransk
Forventet levealder: 60,5 år

Prosjekter i Pakistan

Pakistan er blant de 10 land i verden der flest mennesker mangler tilgang til rent vann..

Les mer: Prosjekter i Pakistan

Prosjekter i Burundi

I Burundi lever 81 prosent av landets 11 millioner innbyggere under fattigdomsgrensen; de fleste er bønder med et stadig minkende areal å dyrke på. .

Les mer: Prosjekter i Burundi

Prosjekter i Libanon

Libanon er det nabolandet som er hardest rammet av Syria krisen. Det rapporteres at landet har verdens høyeste konsentrasjon av flyktninger per innbygger; herunder 1,5 millioner registrerte og uregistrerte flyktninger fra Syria, Palestina og Libanon. .

Les mer: Prosjekter i Libanon

Prosjekter i Syria

Etter 7 år med krig er nøden og behovet for hjelp i Syria omfattende flere steder i landet. Folk mangler mat, vann og medisinsk hjelp. .

Les mer: Prosjekter i Syria