English

Vann for Livet har siden 2009 støttet et program for foreldreløse og sårbare barn i provinsene Ruyigi og Cibitoke i Burundi. I programmet har det blitt lagt særlig vekt på å sikre vannkilder for å sørge for rent vann til lokalbefolkningen. Siden programmet startet opp er totalt 160 vannkilder blitt sikret, noe som har hjulpet over 12 000 husstander.

I 2018 starter Røde Kors et nytt kolera- og mor-barn helseprosjekt i nærheten av «kolerabeltet» langs Tanganyikasjøen. Prosjektet skal bedre vann-, sanitær- og hygieneforhold. Kolera forebygges med rent vann og god hygiene. I de neste tre årene skal det gjøres en stor innsats innenfor forsyning av rent vann i tre provinser. Det skal bygges nye og fine latriner til skolene.

Norges Røde Kors skal også styrke Burundi Røde Kors sin kapasitet til å svare raskt ved nye kolerautbrudd eller andre katastrofer. Burundi Røde Kors har et stort nettverk av frivillige som er trent i førstehjelp, risikoredusering og helsearbeid. Disse jobber tett med helsevesenet og utgjør en enorm ressurs for landet.

Burundi

Offisielt navn: Republikken Burundi
Hovedstad: Bujumbura
Antall innbyggere: 11 099 298
Språk: Kirundi og fransk
Forventet levealder: 60,5 år

Prosjekter i Libanon

Libanon Røde Kors (LRC) leverer vann- og sanitærtjenester til syriske flyktninger og sårbare lokalsamfunn med hovedformål å oppfylle grunnleggende behov, bevare verdighet og forhindre helserisiko..

Les mer: Prosjekter i Libanon

Prosjekter i Nepal

I Nepal lever omtrent 43 % av befolkningen på 27 millioner mennesker under fattigdomsgrensen. Bare 27 % av befolkningen har tilgang til sanitærfasiliteter, og selv om 80 % har tilgang til drikkevann så er ikke det rent vann. De som bor i fattige og avsidesliggende områder har begrenset eller ingen tilgang til rent drikkevann. Mange må gå i flere timer for å hente vann i elver eller i andre åpne vannkilder..

Les mer: Prosjekter i Nepal

Prosjekter i Burundi

I Burundi lever 81 prosent av landets 11 millioner innbyggere under fattigdomsgrensen; de fleste er bønder med et stadig minkende areal å dyrke på. Endringer i nedbørsmønsteret har dessuten gjort at matproduksjon blir stadig vanskeligere. Malaria og kolera bryter ut årlig og er de to største helserisikoene. Tilgangen til helsetjenester er for de aller fleste svært begrenset..

Les mer: Prosjekter i Burundi

Prosjekter i Pakistan

Pakistan er blant de 10 land i verden der flest mennesker mangler tilgang til rent vann.16 millioner mennesker har ikke annet valg enn å bruke urent vann. 46 prosent av befolkningen kan ikke vaske hendene hjemme med såpe og vann. Faren for sykdommer som diaré er derfor stor. .

Les mer: Prosjekter i Pakistan