English

Norges Røde Kors støtter Libanon Røde Kors gjennom bevilgninger fra Utenriksdepartementet, TV-aksjonen og Vann for Livet i et større vann- og sanitærprosjekt i ni fylker som første halvår 2017 har hjulpet 17.537 mennesker. Libanon Røde Kors har jobbet med vann- og sanitærprosjekter siden 2014, og dekker i hovedsak behov i områder der andre organisasjoner ikke er til stede eller ikke har tilgang. I kommunen Mashari al Qaa, i fylket Hermel, ved grensen mellom Libanon og Syria er situasjonen spesielt utfordrende. På grunn av sikkerhetssituasjonen er området avstengt, og de libanesiske og syriske flyktningene der mangler alle typer tjenester. Libanon Røde Kors er den eneste organisasjonen som har nok tillit i de libanesiske lokalsamfunnene til å kunne jobbe i de sensitive grenseområdene. Libanon Røde Kors bidrar til å gi mennesker tilgang til rent vann og bedre sanitærforhold gjennom å teste vannkvalitet, bygge latriner, håndtere kloakk og avløpsvann. Prosjektet inkluderer å gi opplæring i å forebygge sykdommer gjennom god hygienepraksis.

Libanon

Hovedstad: Beirut
Antall innbyggere: 6 184 701
Offisielle språk: Arabisk og fransk
Forventet levealder: 80 år

Prosjekter i Libanon

Libanon Røde Kors (LRC) leverer vann- og sanitærtjenester til syriske flyktninger og sårbare lokalsamfunn med hovedformål å oppfylle grunnleggende behov, bevare verdighet og forhindre helserisiko..

Les mer: Prosjekter i Libanon

Prosjekter i Nepal

I Nepal lever omtrent 43 % av befolkningen på 27 millioner mennesker under fattigdomsgrensen. Bare 27 % av befolkningen har tilgang til sanitærfasiliteter, og selv om 80 % har tilgang til drikkevann så er ikke det rent vann. De som bor i fattige og avsidesliggende områder har begrenset eller ingen tilgang til rent drikkevann. Mange må gå i flere timer for å hente vann i elver eller i andre åpne vannkilder..

Les mer: Prosjekter i Nepal

Prosjekter i Burundi

I Burundi lever 81 prosent av landets 11 millioner innbyggere under fattigdomsgrensen; de fleste er bønder med et stadig minkende areal å dyrke på. Endringer i nedbørsmønsteret har dessuten gjort at matproduksjon blir stadig vanskeligere. Malaria og kolera bryter ut årlig og er de to største helserisikoene. Tilgangen til helsetjenester er for de aller fleste svært begrenset..

Les mer: Prosjekter i Burundi

Prosjekter i Pakistan

Pakistan er blant de 10 land i verden der flest mennesker mangler tilgang til rent vann.16 millioner mennesker har ikke annet valg enn å bruke urent vann. 46 prosent av befolkningen kan ikke vaske hendene hjemme med såpe og vann. Faren for sykdommer som diaré er derfor stor. .

Les mer: Prosjekter i Pakistan