English

Syria-krisen påvirker Libanons stabilitet og skaper en tøff konkurranse om svært begrensede naturressurser. Norges Røde Kors støtter Libanon Røde Kors gjennom bevilgninger fra Utenriksdepartementet, TV-aksjonen og Vann for Livet i et større vann- og sanitærprosjekt i ni fylker.

Vannforsyning, latriner og opplæring i hygiene

Libanon Røde Kors leverer vann- og sanitærtjenester til syriske flyktninger og sårbare lokalsamfunn med hovedformål å oppfylle grunnleggende behov, bevare verdighet og forhindre helserisiko. Libanon Røde Kors dekker i hovedsak behov i områder der andre organisasjoner ikke er til stede eller ikke har tilgang.

 I kommunen Mashari al Qaa, i fylket Hermel, ved grensen mellom Libanon og Syria er situasjonen spesielt utfordrende. På grunn av sikkerhetssituasjonen er området avstengt, og de libanesiske og syriske flyktningene der mangler alle typer tjenester. Libanon Røde Kors er den eneste organisasjonen som har nok tillit i de libanesiske lokalsamfunnene til å kunne jobbe i de sensitive grenseområdene. Libanon Røde Kors bidrar til å gi mennesker tilgang til rent vann og bedre sanitærforhold gjennom å teste vannkvalitet, bygge latriner, håndtere kloakk og avløpsvann. Prosjektet inkluderer å gi opplæring i å forebygge sykdommer gjennom god hygienepraksis.

Libanon

Hovedstad: Beirut
Antall innbyggere: 6 184 701
Offisielle språk: Arabisk og fransk
Forventet levealder: 80 år

Prosjekter i Pakistan

Pakistan er blant de 10 land i verden der flest mennesker mangler tilgang til rent vann..

Les mer: Prosjekter i Pakistan

Prosjekter i Burundi

I Burundi lever 81 prosent av landets 11 millioner innbyggere under fattigdomsgrensen; de fleste er bønder med et stadig minkende areal å dyrke på. .

Les mer: Prosjekter i Burundi

Prosjekter i Libanon

Libanon er det nabolandet som er hardest rammet av Syria krisen. Det rapporteres at landet har verdens høyeste konsentrasjon av flyktninger per innbygger; herunder 1,5 millioner registrerte og uregistrerte flyktninger fra Syria, Palestina og Libanon. .

Les mer: Prosjekter i Libanon

Prosjekter i Syria

Etter 7 år med krig er nøden og behovet for hjelp i Syria omfattende flere steder i landet. Folk mangler mat, vann og medisinsk hjelp. .

Les mer: Prosjekter i Syria