English

Nepal Røde Kors har, med støtte fra Norges Røde Kors, fullført et vellykket program med mål om bedre tilgang til rent drikkevann og sanitære fasiliteter for mennesker i fire distrikter i Nepal.

Et av disse prosjektene ligger i Hanggpang landsbyen i Taplejung distriktet, et avsidesliggende og kupert område, ca. 100 mil fra Kathmandu. Røde Kors startet opp prosjektet i 2015 for å redusere vannmangel og vannrelaterte sykdommer i landsbyen.

NEPAL


Hovedstad: Katmandu
Antall innbyggere: 28 951 852
Språk: Nepalsk, maithali
Forventet levealder: 69 år

Prosjekter i Libanon

Libanon Røde Kors (LRC) leverer vann- og sanitærtjenester til syriske flyktninger og sårbare lokalsamfunn med hovedformål å oppfylle grunnleggende behov, bevare verdighet og forhindre helserisiko..

Les mer: Prosjekter i Libanon

Prosjekter i Nepal

I Nepal lever omtrent 43 % av befolkningen på 27 millioner mennesker under fattigdomsgrensen. Bare 27 % av befolkningen har tilgang til sanitærfasiliteter, og selv om 80 % har tilgang til drikkevann så er ikke det rent vann. De som bor i fattige og avsidesliggende områder har begrenset eller ingen tilgang til rent drikkevann. Mange må gå i flere timer for å hente vann i elver eller i andre åpne vannkilder..

Les mer: Prosjekter i Nepal

Prosjekter i Burundi

I Burundi lever 81 prosent av landets 11 millioner innbyggere under fattigdomsgrensen; de fleste er bønder med et stadig minkende areal å dyrke på. Endringer i nedbørsmønsteret har dessuten gjort at matproduksjon blir stadig vanskeligere. Malaria og kolera bryter ut årlig og er de to største helserisikoene. Tilgangen til helsetjenester er for de aller fleste svært begrenset..

Les mer: Prosjekter i Burundi

Prosjekter i Pakistan

Pakistan er blant de 10 land i verden der flest mennesker mangler tilgang til rent vann.16 millioner mennesker har ikke annet valg enn å bruke urent vann. 46 prosent av befolkningen kan ikke vaske hendene hjemme med såpe og vann. Faren for sykdommer som diaré er derfor stor. .

Les mer: Prosjekter i Pakistan