English

Norges Røde Kors startet støtten til Pakistan Røde Halvmåne etter flommen i Pakistan i 2010. Støtten fra Norges Røde Kors har bidratt til å forbedre lokalsamfunnets motstandsdyktighet i Jacobabad-distriktet i Sindh Provinsen i Pakistan, blant annet gjennom katastrofeforebygging, forbedring av vann og sanitærforhold, helse og førstehjelpsopplæring.

Siden 2010 har støtten økt til åtte distrikter i Pakistan og partnerskapet har hjulpet 260 200 av de mest sårbare menneskene i disse distriktene. Et viktig fokus i samarbeidet har vært å forbedre livskvaliteten og helsen til de mest fattige gjennom tilgang til vann og sanitære tjenester. Røde Kors bidrar blant annet til rehabilitering og installering vannpumper, latriner, utdeling av vannrenseenheter. Prosjektet inkluderer å gi opplæring i å forebygge sykdommer gjennom god hygienepraksis.

Pakistan

Offisielt navn: Den islamske republikken Pakistan
Hovedstad: Islamabad
Antall innbyggere: 194 856 183
Offisielle språk: Urdu, punjabi, sindhi, pashto, balutsji, brahvi og mange andre regionale språk
Forventet levealder: 66,4 år

Prosjekter i Libanon

Libanon Røde Kors (LRC) leverer vann- og sanitærtjenester til syriske flyktninger og sårbare lokalsamfunn med hovedformål å oppfylle grunnleggende behov, bevare verdighet og forhindre helserisiko..

Les mer: Prosjekter i Libanon

Prosjekter i Nepal

I Nepal lever omtrent 43 % av befolkningen på 27 millioner mennesker under fattigdomsgrensen. Bare 27 % av befolkningen har tilgang til sanitærfasiliteter, og selv om 80 % har tilgang til drikkevann så er ikke det rent vann. De som bor i fattige og avsidesliggende områder har begrenset eller ingen tilgang til rent drikkevann. Mange må gå i flere timer for å hente vann i elver eller i andre åpne vannkilder..

Les mer: Prosjekter i Nepal

Prosjekter i Burundi

I Burundi lever 81 prosent av landets 11 millioner innbyggere under fattigdomsgrensen; de fleste er bønder med et stadig minkende areal å dyrke på. Endringer i nedbørsmønsteret har dessuten gjort at matproduksjon blir stadig vanskeligere. Malaria og kolera bryter ut årlig og er de to største helserisikoene. Tilgangen til helsetjenester er for de aller fleste svært begrenset..

Les mer: Prosjekter i Burundi

Prosjekter i Pakistan

Pakistan er blant de 10 land i verden der flest mennesker mangler tilgang til rent vann.16 millioner mennesker har ikke annet valg enn å bruke urent vann. 46 prosent av befolkningen kan ikke vaske hendene hjemme med såpe og vann. Faren for sykdommer som diaré er derfor stor. .

Les mer: Prosjekter i Pakistan