English

16 millioner mennesker har ikke annet valg enn å bruke urent vann.  46 prosent av befolkningen kan ikke vaske hendene hjemme med såpe og vann. Faren for sykdommer som diaré er derfor stor.

Norges Røde Kors støtter i dag Pakistansk Røde Halvmåne med vannprogrammer i 8 distrikter. Røde Kors bidrar blant annet til vannpumper, latriner og opplæring i håndvask, mathåndtering og renhold. Norges Røde Kors har også bidratt til installering av vannpumper drevet av solenergi, rehabilitering av vannforsyningssystemer og utdeling av vannrenseenheter i provinsene: Azad Jammu and Kashmir, Gilgit-Baltistan, Khyber Pakhtunkhwa, Balochistan og Sindh.

Pakistan

Offisielt navn: Den islamske republikken Pakistan
Hovedstad: Islamabad
Antall innbyggere: 194 856 183
Offisielle språk: Urdu, punjabi, sindhi, pashto, balutsji, brahvi og mange andre regionale språk
Forventet levealder: 66,4 år

Prosjekter i Pakistan

Pakistan er blant de 10 land i verden der flest mennesker mangler tilgang til rent vann..

Les mer: Prosjekter i Pakistan

Prosjekter i Burundi

I Burundi lever 81 prosent av landets 11 millioner innbyggere under fattigdomsgrensen; de fleste er bønder med et stadig minkende areal å dyrke på. .

Les mer: Prosjekter i Burundi

Prosjekter i Libanon

Libanon er det nabolandet som er hardest rammet av Syria krisen. Det rapporteres at landet har verdens høyeste konsentrasjon av flyktninger per innbygger; herunder 1,5 millioner registrerte og uregistrerte flyktninger fra Syria, Palestina og Libanon. .

Les mer: Prosjekter i Libanon

Prosjekter i Syria

Etter 7 år med krig er nøden og behovet for hjelp i Syria omfattende flere steder i landet. Folk mangler mat, vann og medisinsk hjelp. .

Les mer: Prosjekter i Syria