English

Tre av fire syrere lever i dag i fattigdom. Seks millioner av disse er barn. Krigshandlingene har redusert matproduksjonen betraktelig samtidig som arbeidsledigheten er omfattende. 70 prosent av befolkningen har ikke stabil tilgang på rent vann. 6,3 millioner er på flukt i eget land og lever under dårlige sanitære forhold, noe som øker risikoen for sykdom og dødsfall.

 

Rent vann, mat og hygiene

Syria Røde Halvmåne sørger for rent vann til ca. 80 prosent av befolkningen gjennom reparasjon av vannsystemer og behandling av forurenset vann. Sykdom forebygges ved opplæring i hygiene og utdeling av hygienepakker. I tillegg gir frivillige psykososial støtte og driver prosjekter for livsopphold.

Gi din støtte

Syria

Folketall: ca. 18.5 millioner
Antall flyktninger og internt fordrevne: Fem millioner har flyktet fra landet og 6,3 millioner er internt fordrevne.
Rangering, FNs utviklingsindeks (HDI): 134. plass (av 188)
Spedbarnsdødelighet: 11,9 per 1000 levendefødte
Forventet levealder: 69 år
 

Kilde: FN

Prosjekter i Pakistan

Pakistan er blant de 10 land i verden der flest mennesker mangler tilgang til rent vann..

Les mer: Prosjekter i Pakistan

Prosjekter i Burundi

I Burundi lever 81 prosent av landets 11 millioner innbyggere under fattigdomsgrensen; de fleste er bønder med et stadig minkende areal å dyrke på. .

Les mer: Prosjekter i Burundi

Prosjekter i Libanon

Libanon er det nabolandet som er hardest rammet av Syria krisen. Det rapporteres at landet har verdens høyeste konsentrasjon av flyktninger per innbygger; herunder 1,5 millioner registrerte og uregistrerte flyktninger fra Syria, Palestina og Libanon. .

Les mer: Prosjekter i Libanon

Prosjekter i Syria

Etter 7 år med krig er nøden og behovet for hjelp i Syria omfattende flere steder i landet. Folk mangler mat, vann og medisinsk hjelp. .

Les mer: Prosjekter i Syria